МВП Компютърс ООД е на IT пазара от повече от 13 години. От самото си начало фирмата предлага цялостни бизнес решения – офис оборудване, софтуерно обезпечаване и изграждане на IT и Security инфраструктура. Компанията се развива основно в две направления :

  • Софтуерен отдел: Разработка и поддръжка на софтуерни решения включително уеб страници. Разработка и внедряване на собствени софтуерни продукти.

  • Хардуерен отдел: Търговия и сервиз на компютърна и офис техника. Техническа поддръжка. Системи за сигурност и POS системи.