МВП Компютърс ООД
Адрес: гр. Добрич, ул. Независимост 2, х-л "Добруджа", Магазин 1
Тел: +359 58/ 588 825
Мобилен:
+359 878 / 989 669
Е-mail: sales@mvpbg.com